Wzór Wniosku - Zgłoszenie publikacji do druku - Polski

Wzór Wniosku - Zgłoszenie publikacji do druku - English

Publikacje archiwalne z lat 1994–2012

Prezydenci Stanów Zjednoczonych. Jimmy Carter - Donald Trump 1977- ...

Spis Treści - Table of Contents

Prezydenci Stanów Zjednoczonych. Jimmy Carter - Donald Trump 1977- ..., Longin Pastusiak, Warszawa 2018, ss. 620

ISBN 978-83-64614-30-9

Cena brutto: 39,00

 

Trzecia część trylogii zawiera biografie prezydentów Stanów Zjednoczonych od Jamesa Earla Cartera do Donalda Trumpa. W Stanach Zjednoczonych opublikowano setki, a nawet tysiące biografii prezydentów. Amerykanie lubują się w analizie życiorysów, osobowości i stylu działania własnych prezydentów. Autorzy tych prac na ogół przesadnie akcentują rolę jednostki w procesie decyzyjnym, preferując czynniki subiektywne nad obiektywnymi. Obok prac poważnych, na wysokim poziomie naukowym, wydawanych jest w USA wiele biografii tendencyjnych, apologetycznych, stwarzających mity i legendy wokół prezydenckich postaci.

Wiele publikacji opartych jest na mało lub wręcz bezwartościowej bazie materiałowej. Często biografowie roztaczają tak jasną aureolę wokół swych bohaterów, że w gruncie rzeczy zaciemnia ona prawdę historyczną o prezydentach i ich roli w historii Stanów Zjednoczonych.

Ta praca jest zbiorem szkiców biograficznych. Starałem się w miarę możności nadać im jednolitą konstrukcję, choć nie zawsze było to możliwe. Starałem się także nie odrywać biografii prezydentów od epoki, w której żyli, i od problemów politycznych, gospodarczych i społecznych, z którymi mieli do czynienia. Ogromne rozmiary tworzywa historycznego, z którym miałem do czynienia, zmusiły mnie do selekcji materiału.

 

                                                                                              - od Autora

Dodaj do koszyka

Comments are closed.