Wzór Wniosku - Zgłoszenie publikacji do druku - Polski

Wzór Wniosku - Zgłoszenie publikacji do druku - English

Publikacje archiwalne z lat 1994–2012

Prezydenci Stanów Zjednoczonych. Benjamin Harrison - Gerald R. Ford 1833-1977

Spis Treści - Table of Contents

Prezydenci Stanów Zjednoczonych. Benjamin Harrison - Gerald R. Ford 1833-1977, Longin Pastusiak, Warszawa 2018, ss. 578

ISBN 978-83-64614-29-3

Cena brutto: 39,00

 

(...) Ta praca jest zbiorem szkiców biograficznych. Starałem się w miarę możności nadać im jednolitą konstrukcję, choć nie zawsze było to możliwe. Starałem się także nie odrywać biografii prezydentów od epoki, w której żyli, i od problemów politycznych, gospodarczych i społecznych, z którymi mieli do czynienia. Ogromne rozmiary tworzywa historycznego, z którym miałem do czynienia, zmusiły mnie do selekcji materiału.

Poszukiwaczy poloników i związków poszczególnych prezydentów z Polską i sprawami naszego kraju odsyłam do innej mojej pracy: Prezydenci amerykańscy wobec spraw polskich, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 2003, s. 411; 400 lat stosunków polsko-amerykańskich (1608-2008), vol. 1-2, Oficyna ADAM, Warszawa 2010, s. 1982. Zainteresowanych natomiast anegdotami i ciekawostkami z życia prezydentów Stanów Zjednoczonych odsyłam do mojej dwutomowej książki pt. Prezydenci USA w anegdocie. Od Waszyngtona do Roosevelta, wyd. Bellona, Warszawa 2014, s. 446, a także do książki pt. Prezydenci USA w anegdocie. Od Trumana do Obamy, wyd. Bellona, Warszawa 2015, s. 358.

 

                                                                                                          - od Autora

Dodaj do koszyka

Comments are closed.