Wzór Wniosku - Zgłoszenie publikacji do druku - Polski

Wzór Wniosku - Zgłoszenie publikacji do druku - English

Publikacje archiwalne z lat 1994–2012

Aktywa intelektualne niepublicznych szkół wyższych w Polsce

Spis Treści - Table of Contents

 Aktywa intelektualne niepublicznych szkół wyższych w PolsceJan Fazlagić, Warszawa 2013, ss. 256

 ISBN 978-83-87444-64-8

Cena brutto 46,20 zł

Wyższe szkoły niepubliczne w Polsce są uznawane za jeden z filarów polskiego cudu edukacyjnego ostatnich 20 lat. Dzięki ich istnieniu rzesze polskich maturzystów miały ułatwiony dostęp do edukacji na poziomie wyższym. W powszechnej opinii istnienie tych szkół przyniosło wiele pożytku rozwojowi społeczeństwa wiedzy, nie tylko ilościowo zwiększyły dostępność studiów wyższych, lecz także geograficznie.

(…)Według powszechnie panującej opinii, system szkolnictwa wyższego funkcjonuje niewłaściwie. Istnieje deficyt wiedzy pochodzącej z badań empirycznych na temat funkcjonowania tego systemu. Znanych jest natomiast wiele raportów będących dziełem ekspertów i think-tanków. Reforma szkolnictwa wyższego powinna być oparta na dowodach naukowych (evidence-based), a niniejszy projekt będzie wartościowym wkładem w bazę wiedzy o funkcjonowaniu szkolnictwa wyższego w Polsce.

(…) Zainteresowanie kapitałem intelektualnym obecnie jest mniejsze niż na przełomie wieków, gdy był on tzw. „gorącym tematem” wielu konferencji i sympozjów. Entuzjazm związany z opracowaniem metody pomiaru kapitału intelektualnego znacznie osłabł. Zdano sobie sprawę, że nie jest łatwo stworzyć uniwersalną z jednej strony i metodologicznie poprawną z drugiej metodę pomiaru wartości aktywów niematerialnych.

 

Dodaj do koszyka

Comments are closed.