Problemy Turystyki i Rekreacji

Info

Problemy Turystyki i Rekreacji (ISSN 2084-5162) to kwartalnik naukowy, wydawany przez Szkołę Główną Turystyki i Rekreacji, uczelnię niepubliczną, powstałą z połączenia trzech uczelni turystycznych (Wyższej Szkoły Hotelarstwa, Gastronomii i Turystyki, Wyższej Szkoły Turystyki i Rekreacji im. M. Orłowicza w Warszawie, Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa w Łodzi) oraz Instytutu Turystyki w Warszawie.  Od roku akademickiego 2012/2013 Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji wraz z Akademią Finansów i Biznesu Vistula oraz Europejską Akademią Sztuk działają w obrębie Grupy Uczelni Wyższych Vistula. Oprócz kwartalnika wydawanego w języku polskim publikujemy również rocznik w języku angielskim pt. „Problems of Tourism and Recreation.

Redakcja kwartalnika „Problemy Turystyki i Rekreacji” oraz rocznika „Problems of Tourism and Recreation” przyjmuje do publikacji oryginalne, dotychczas niepublikowane prace, odnoszące się do turystyki i rekreacji w szerokim, interdyscyplinarnym znaczeniu. Do dyskusji na forum kwartalnika zapraszamy więc przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych, zaangażowanych w prace zarówno nad rozwiązaniami teoretycznymi, jak i empirycznymi problemami turystyki i rekreacji w ujęciu społecznym, ekonomicznym, przestrzennym. Za szczególnie ważne uznajemy interdyscyplinarne prace teoretyczne i metodologiczne, pozwalające integrować różne dyscypliny wiedzy o turystyce, rozszerzać je i wzbogacać dostępny warsztat badawczy. Do publikacji przyjmowane są zatem artykuły m.in. z takich dziedzin, jak antropologia, ekonomia, geografia, hotelarstwo i gastronomia, historia, ochrona środowiska, psychologia, rekreacja, socjologia, o ile przyczyniają się one do rozwoju nauk o turystyce i rekreacji. 

Czasopismo punktowane. Według najnowszej punktacji MNiSW (komunikat z dn. 17.12.2013)  za publikacje w periodyku w latach 2013-2014 przyznaje się 1 punkt.

 Czasopismo indeksowane w bazie CEJSH.

Czasopismo recenzowane. 

 Wersja papierowa czasopisma jest wersją pierwotną. 

Adres redakcji:

Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji

Problemy Turystyki i Rekreacji

ul. Stokłosy 3

02-787 Warszawa

redakcjaptir@vistula.edu.pl

Comments are closed.